Court rules Trafigura director can be prosecuted for toxic waste-scandal

An appeals court in Amsterdam has ruled that Trafigura director Claude Dauphin can be prosecuted for illegally dumping tons of toxic waste on the coast of Côte d’Ivoire. Mr. Dauphin co-founded petrol tanker company Trafigura in 1993 and has since been one of its directors, and is said to be the one responsible for the toxic waste-scandal in 2006. The vessel carrying the waste had been denied off-loading in an Amsterdam port and was subsequently redirected to Côte d’Ivoire, where it dumped its cargo onto waste dumps around Abidjan.

Ivorian investigators as well as a report by the UN has determined that at least 15 people died as a consequence of the illegal dumping, being affected by toxic fumes, and thousands of people were injured.

Representatives for Trafigura has consistently denied all links between the toxic waste and the deaths.

Two Swedish banks invest in controversial Africa Oil Corp.

Last week it became known that two top Swedish banks, Swedbank and Handelsbanken, both invest in the controversial oil company Africa Oil Corp. Africa Oil is owned partially by the Swedish-Canadian Lundin group of companies, and has been heavily criticised for being present (looking for oil and natural gas) in the Ogaden province of Ethiopia. In Ogaden, the Ethiopian military has been trying to snuff out an ongoing fight for liberation, and the province has been completely isolated from foreign media for years. Africa Oil has been accused of keeping the conflict going as they are being protected by military forces.

The controversy surrounding Africa Oil, especially here in Sweden, stems from the fact that two Swedish journalists Martin Schibbye and Johan Persson have been imprisoned in Ethiopian jail for more than 200 days; convicted of illegal entry and terrorism charges. They crossed the border from Somalia, attempting to find out whether the accusations against Africa Oil were true. However, they didn’t get very far before they were arrested.

Despite being a signatory of the Universal Declaration of Human Rights, in which Article 19 states that ‘Everyone has the right to freedom of opinion and expression, (…) to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers'; and despite an international outcry, Martin Schibbye and Johan Persson are currently serving an eleven-year sentence.

And Africa Oil? Africa Oil continues to hunt for oil and natural gas in Ogaden. With a little help from Swedbank and Handelsbanken.

UD bekräftar att Lundin hade kontakt med ambassaden i Addis Abeba

Som en följd av en artikel i dagens GP, har nu utrikesdepartementet (UD) bekräftat att Lundin Petroleum fått information och upplysningar om Etiopien av svenska ambassaden i Addis Abeba. Informationen ska ha varit av den typ som ambassaden normalt tillhandahåller för företag som agerar i landet, men professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell menar att det kan vara riskabelt med den här sortens kontakt. I synnerhet om den ena parten i fråga är ‘suspekt’, vilket i det här fallet den etiopiska regimen anses vara.

Högste ansvarig för ambassaden och dess verksamhet är förstås utrikesminister Carl Bildt – som tidigare varit noga med att låtit påskina att han inte överhuvudtaget varit inblandad i Lundins affärer i Etiopien. Detta trots att han satt i bolagets styrelse tills han tillträdde utrikesministerposten.

De två svenska journalisterna som sitter fängslade i Etiopien har under rättegången, som hölls i november, berättat att de var i landet för att närmare undersöka de anklagelser om deltagande i folkförflyttningar och folkmord som riktats mot Lundin. Svenskarna förväntas få sin dom (för bland annat olaglig inresa) på onsdag 21/12.

Lundin kommenterar Carl Bildt & Etiopiensvenskarna

I dagens Veckans Affärer återges en intervju med Lukas Lundin, son och arvtagare till Adolf Lundins oljeimperium. Han kommenterar Carl Bildts inblandning i Lundins affärer i Afrika som en belastning och framhåller att det är vinstintresset som prioriteras när affärer ska slutas med diktaturer. Och han kommenterar de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Perssons öde såhär: “Ta dig in i USA utan tillstånd så får du se vad som händer. Du skulle få sitta i fängelse i tjugo år – utan någon rättegång”.

Artikeln finns att läsa på nätet för de med prenumeration, eller i sin helhet i papperstidningen idag torsdag.

Förundersökning om Lundin fortfarande vid liv

Frågan om Lundin Petroleum (dåvarande Lundin Oil) har begått folkrättsbrott i samband med utvinningen av olja och naturgas i södra Sudan utreds fortfarande av åklagare. Tidningen Fokus rapporterade nyligen att kammaråklagare Magnus Elving leder utredningen, och han ställer sig optimistisk inför möjligheten att gå till botten med anklagelserna. Förundersökningen gäller Lundins aktivitet i området under åren 1997-2003, och beräknas ta flera år. Ännu har ingen juridisk person delgivits misstanke.

Kerstin Lundell: Om Bildt har anledning att dölja vad som försiggår i Ogaden kan det vara en förklaring till att journalisterna är kvar i fängelse

I dagens DN kommenterar Kerstin Lundell uppgifterna att de i Etiopien fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson hade rest till Ogaden för att granska Lundin Petroleums verksamhet där.

Regionen är omstridd och här begås regelbundet övergrepp av såväl etiopisk militär som av gerillarörelsen (Ogaden National Liberation Front, ONLF). ONLF:s kamp för självständighet hotar den lukrativa utvinningen av olja och naturgas eftersom den etiopiska staten behåller den ekonomiska vinningen för sig själv. Därför beskyddas oljebolagen av etiopisk militär. Övergrepp på civilbefolkningen, däribland massvåldtäkter, godtyckliga arresteringar och avrättningar, som begås av etiopisk militär sker således medan oljebolagen vänder bort blicken.

Om detta vet utrikesminister Carl Bildt mer än han har lust att avslöja, hävdar Kerstin Lundell, eftersom han satt i styrelsen för Lundin (dåvarande Oil, numera Petroleum) när företaget etablerade sig i Östafrika (han lämnade styrelsen när han blev utrikesminister 2006). Lundell skriver att “den etiopiska regeringen vet att han [Bildt] inte kommer att ta till storsläggan mot den ifall ärendet förs upp till allra högsta politiska nivå. I sina uttalanden har han ju också fått de två fängslade journalisterna att framstå som personer som inte förtjänar stöd och som gott kan få sitta där i fängelse ett tag och begrunda sina misstag. Om ingen sätter tryck på Etiopiens regering är risken stor att de två tvingas tillbringa mycket tid i fängelse.”

Fängslade journalister skulle granska Lundin Petroleum

De två svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson, som sedan i juli sitter fängslade i Etiopien anklagade för terrorbrott och illegal inresa, befann sig i den omstridda provinsen Ogaden för att granska Lundin Petroleums verksamhet där. Detta rapporteras idag i bland annat tidningen ETC Stockholm, i SvD och i DN.

Martin Schibbye ska ha lyckats skicka ett brev till några tidigare klasskamrater där det framgår att de två journalisterna har läst Kerstin Lundells bok Affärer i blod och olja: Lundin Petroleum i Afrika, som bland annat tar upp Lundins utvinning av naturgas i Ogaden. Lundell ställer sig frågande till Lundins envisa hävdande om att de inte kände till den pågående konflikten i området. Sannolikt ville Martin Schibbye och Johan Persson undersöka vidare hennes påstående att Lundin bidragit till övergrepp på civilbefolkningen i sin jakt på naturgas. Deras reportage var ämnat för Magasinet Filter.

Appar för ett grönare liv

Grön Guide

Gratis, för Iphone och Android.

Innehåller nödvändig info för miljökloka beslut, exempelvis vilka fiskarter som är rödlistade och var man kan handla ekomat. Utvecklad av Naturskyddsföreningen.

 

 

Green Travel Choice

15 kr, för Iphone.

En app som International Ecotourism Society varit med och tagit fram; beräknar CO2-utsläpp för olika resor och färdsätt.

 

 

Shopgun

Bild: shopgun.se

Gratis, för Android (Iphone-version kommer i oktober).

Med Shopgun kan man scanna streckkoden på matvarorna man handlar i butiken för att ta reda på mer om t ex råvarornas ursprung och bearbetning. Man kan även frisöka för info om tillsatser och dyl.

 

 

 

 

Gårdsbutiker 2011

15 kr, för Iphone.

Med den här appen kan man hitta gårdsbutiker från norr till söder. Butikerna visas i kart-, satellit- eller hybridvy.

 

 

 

 

Här blir dina pensionspengar till miljöbovar

De svenska AP-fonderna, som förvaltar pensionspengar åt miljontals medborgare, har enligt en nyligen publicerad granskning investerat nästan 10 miljarder i så kallade Big Oil-företag. Här finns bland andra multinationella oljeföretag som Chevron, Exxon Mobile, Total och Conoco Phillips.

Granskningen, som beställts av Vänsterpartiet i syfte att undersöka fonderna utifrån ett miljöperspektiv, visar samtidigt att fondernas investeringar i förnybara bränslen är försvinnande få. Fonderna verkar prioritera hög avkastning före frågor som rör miljö och etik.

Miljöaktuellt listar hur mycket av pensionspengarna som investeras i fossila bränslen, enligt följande:

  • 1:a AP-fonden: Har Exxon Mobil och Chevron bland de 20 största investeringarna. Investeringarna i de två bolagen värderas till nära 1,5 miljarder kronor, eller 9 procent av värdet på de 20 största utländska placeringarna. Av fondens 120 största placeringar utgörs 6,8 procent av företag som har fossila bränslen som huvudsaklig verksamhet. Inget av de 120 största placeringarna ägnar sig i huvudsak åt förnybar energi.
  • 2:a AP-fonden: Har Exxon Mobil, Chevron, ENI och Total bland sina 20 största utländska investeringar. Placeringarna värderas till nära 1,7 miljarder kronor, vilekt utgör drygt 18 procent av värdet för de största 20 utländska placeringarna. Ingen av de största 20 utländska placeringarna har förnybar energi som huvudsaklig verksamhet.
  • 3:e AP-fonden: Har Exxon Mobil bland sina 20 största utländska investeringar. Investeringen värderas till drygt 500 miljoner kronor, vilket utgör ca 2,5 procent av värdet för de 20 största utländska placeringarna. Ingen av de största investeringarna har förnybar energi som huvudsaklig verksamhet.
  • 4:e AP-fonden: Har Exxon Mobil, Chevron, BP bland sina 20 största utländska investeringar. Placeringarna är värderade till över 1,7 miljarder kronor, eller18 procent av de 20 största utländska investeringarna. Ingen av de största investeringarna ägnar sig huvudsakligen åt förnybar energi.

Swesif lanserar standard för hållbara investeringar

Nu lanserar nätverket för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar, Swesif,en ny standard för ansvarsfulla investeringar. Sådana investeringar uppgår enbart på den svenska marknaden till 3000 miljarder (!) kronor och har upplevt en stark tillväxt de senaste åren. Dock har denna tillväxt skett främst inom det institutionella kapitalet – ansvarsfulla fonder har ännu inte fått ett särskilt stort genomslag hos privata investerare.

Swesif har därför tagit fram en mall som är tänkt att fungera som ett jämförelseverktyg där fonder med speciella ansvarskriterier, till exempel miljö – och etikfrågor, redovisas. Flera större fondförvaltare har redan åtagit sig att rapportera enligt mallen, däribland Sjunde AP-fonden och Swedbank Robur. Målet är att kunna presentera hållbara fonder på ett överskådligt sätt för privata såväl som institutionella investerare och därmed öka dess tillgänglighet. Idag kan det upplevas som komplicerat och svårt att veta vilka fonder som har vilka kriterier när de investerar ansvarsfullt, eftersom alla definierar termen ‘hållbara investeringar’ på olika sätt.